3 Филма за да разберете финансовата система.

in LeoFinance •  2 months ago  (edited)

Това са 3-те филма които след като ги изгледате ще придобиете представа за това как работи финансовата система и създаването на парите.

Zeitgeist The Movie / Духът на времето (2007)

Линк към Zamunda.net
Линк към YouTube

Zeitgeist: Addendum / Духът на времето 2 (2008)

Линк към Zamunda.net
Линк към YouTube

Zeitgeist: Moving Forward / Духът на времето: Продължение (2011)

Линк към Zamunda.net
Линк към YouTube

zeitgeistthemovie.jpg
Source


Webp.netresizeimage 3.jpg


106238421_276164337060178_8452411478580806985_n.jpg

h4tfcz.jpgnew10.jpgikwbj0.jpg
new7.jpgnew8.jpgnew2.jpg

izhpw2.jpg

Posted Using LeoFinance Beta

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

С удоволствие ще ги гледам 😀